ตะกร้าสินค้า 0
฿0.00

* ไม่สามารถสั่งซื้อสินค้ารายการอื่นร่วมกับออเดอร์บริจาคได้ *

ปันเครื่องเขียน ปันน้ำใจ ปลอดภัยสู้ไวรัส

ปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนสถานศึกษาทั่วประเทศกว่า 41,230 แห่ง (ข้อมูลจาก ระบบคลังข้อมูลกลางด้านการศึกษา, 2562) หลายแห่งเป็นโรงเรียนซึ่งอยู่ในถิ่นชนบททุรกันดาร ประสบปัญหาในเรื่องของความทันสมัยทางด้านเทคโนโลยี มีความขาดแคลนในเรื่องของสาธารณูปโภค อุปกรณ์การเรียน เครื่องเขียนและเครื่องใช้ประกอบการเรียนต่างๆ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็มีผู้ที่สนใจต้องการบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นเหล่านี้ให้กับทางโรงเรียนเป็นจำนวนมาก

ทางเว็บไซต์ www.stationerymine.com จึงคิดริเริ่มโครงการ "สานฝัน ปันเครื่องเขียน" ขึ้น เพื่อสนับสนุนท่านผู้ใหญ่ใจดีที่มีความต้องการซื้อสินค้าอุปกรณ์การเรียนสำหรับบริจาคในราคาที่ไม่แพงและสามารถหาได้ครบครันในที่เดียว ทั้งยังมีบริการจัดส่งถึงโรงเรียนด้วยขนส่งที่รวดเร็วทันสมัย มั่นใจว่าน้องๆ และทางโรงเรียนจะได้รับสิ่งของถึงมือแน่นอน

เราได้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนจากหลายๆ ภูมิภาคในประเทศที่ขาดแคลนทางด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน และภายในอนาคตอันใกล้นี้ ทางโครงการมีแผนการจะเพิ่มเติมรายชื่อโรงเรียนให้มากยิ่งขึ้น เพื่อกระจายความช่วยเหลือให้ครอบคลุมไปทั่วทุกโรงเรียนในประเทศไทย

รายชื่อโรงเรียนที่รับบริจาค

  1. โรงเรียนบ้านห้วยยาง เลขที่ 888 หมู่ 3 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170 (เบอร์ติดต่อ ผอ.ประทุม บุญมาเกิด 087-827-4370 ผู้อำนวยการโรงเรียน)
  2. โรงเรียนบ้านเชียงของ เลขที่ 43 หมู่ 1 ต.เชียงของ อ.นาน้อย จ.น่าน รหัสไปรษณีย์ 55150 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1 (เบอร์ติดต่อ ผอ.ปภาดา บัญจรัตน์วรกุล 084-773-3642 ผู้อำนวยการโรงเรียน)
  3. โรงเรียนบ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา หมู่ที่ 2 ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา (เบอร์ติดต่อ ผอ.สุชาดา คำเสียง 086-259-0139 ผู้อำนวยการโรงเรียน)
  4. โรงเรียนบ้านหนองโรง เลขที่1 หมู่ 12 ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130 (เบอร์ติดต่อ ผอ.สุระชัย เอี่ยมสอาด 086-308-1965 ผู้อำนวยการโรงเรียน)
  5. โรงเรียนบ้านวาวี (ห้องเรียนปางกลาง ) 138 หมู่1 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 (เบอร์ติดต่อคุณครูพลอยณิชชา เศรษฐปิติวงศ์ 080-491-5021)
  6. โรงเรียนวัดรังสิตาวาส หมู่ที่ 4 บ้านสาเมาะ ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95140 (เบอร์ติดต่อ ผอ.นางสุปราณี หุ้นเอียด 087-665-4293 ผู้อำนวยการโรงเรียน)
  7. โรงเรียนบ้านห้วยกอก หมู่ 2 ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 (เบอร์ติดต่อ พระครูบาศิล นักบุญแห่งขุนเขา 064-542-4296)

ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง เพื่อปันน้ำใจบริจาคเครื่องเขียนให้กับโรงเรียนในถิ่นชนบท ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป คลิกเพื่อร่วมบริจาค

               

SEND OTP