ตะกร้าสินค้า 0
฿0.00

โครงการ "สานฝัน ปันเครื่องเขียน"

* ขอสงวนสิทธิการสั่งสินค้าในโครงการ ไม่สามารถสั่งร่วมกับสินค้าอื่นๆ ได้ *

โครงการ "สานฝัน ปันเครื่องเขียน"

ปัจจุบันประเทศไทยมีสถานศึกษาหลายแห่งเป็นโรงเรียนซึ่งอยู่ในถิ่นชนบทห่างไกลและทุรกันดาร ประสบปัญหาในเรื่องความทันสมัยทางด้านเทคโนโลยี มีความขาดแคลนในเรื่องของสาธารณูปโภค อุปกรณ์การเรียน เครื่องเขียน เครื่องใช้ประกอบการเรียนต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์สำนักงานที่จำเป็นใช้ภายในโรงเรียน ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีผู้ที่สนใจต้องการหาสิ่งของต่างๆ เพื่อช่วยเหลือให้กับทางโรงเรียนที่ยังขาดแคลนเป็นจำนวนมาก

ทางเว็บไซต์ www.stationerymine.com จึงคิดริเริ่มโครงการ "สานฝัน ปันเครื่องเขียน" ขึ้น เพื่อสนับสนุนท่านผู้ใหญ่ใจดีที่มีความต้องการหาเครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียน รวมถึงอุปกรณ์สำนักงานในราคาที่ไม่สูงมาก และยังสามารถหาได้ครบครันในที่เดียว ตรงตามความต้องการของทางโรงเรียนนั้นๆ รวมถึงมีบริการจัดส่งถึงผู้รับด้วยขนส่งที่รวดเร็วทันสมัย มั่นใจว่าน้องๆ และทางโรงเรียนจะได้รับสิ่งของถึงมือแน่นอน

ทางทีมงานฯ ขอร่วมเป็นสะพานบอกต่อและได้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนจากหลายๆ ภูมิภาคในประเทศที่ยังขาดแคลนทางด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน และภายในอนาคตทางโครงการจะเพิ่มรายชื่อโรงเรียนให้มากยิ่งขึ้น เพื่อกระจายความช่วยเหลือให้ครอบคลุมไปทั่วทุกโรงเรียนในประเทศไทย

หมายเหตุ :
เรื่องการลดหย่อนภาษีสามารถติดต่อได้โดยตรงกับทางผู้รับที่ได้แจ้งไว้ เนื่องจากวิธีการของแต่ละสถานที่มีความแตกต่างกัน เช่น สามารถคีย์เข้าระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)ได้ หรือออกใบอนุโมทนาบัตรแทน ฯลฯ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดระหว่างกรมสรรพากรกับโรงเรียนของผู้รับนั้นๆ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งปันน้ำใจช่วยเหลือให้กับโรงเรียนในถิ่นชนบททุรกันดาร ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 

SEND OTP