ตะกร้าสินค้า 0
฿0.00

กล่องพัสดุ

การส่งสินค้าทางไปรษณีย์ในปัจจุบันนี้ กล่องพัสดุ ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ส่งจะต้องเตรียมซื้อไว้ โดยกล่องพัสดุนั้นมีขนาดที่หลากหลายแตกต่างกัน ผู้ใช้ต้องเลือกให้เหมาะสมกับสินค้าภายในที่ต้องการจะบรรจุ โดยกล่องพัสดุที่ดีนั้นจะต้องแข็งแรง และทนต่อแรงกระแทกได้ดี สามารถแพ็คสินค้าส่งไปให้กับลูกค้าปลายทางได้โดยของภายในไม่ชำรุด เสียหาย จึงทำให้กล่องพัสดุมีความสำคัญต่อธุรกิจการค้าขายออนไลน์ หรือ ธุรกิจ E-commerce เป็นอย่างมาก เพราะกล่องพัสดุที่คงสภาพดีและสามารถถนอมสินค้าภายในไว้ได้ จะส่งผลต่อความเชื่อใจของลูกค้าในการสั่งสินค้าหรือสั่งของกับธุรกิจการค้านั้นๆ

SEND OTP