ตะกร้าสินค้า 0
0.00 ฿

ตรายางหมึกในตัว

สินค้าขายดี
  • สินค้าขายดี
เราไม่สามารถหาสินค้าที่ตรงกับตัวเลือก
เราไม่สามารถหาสินค้าที่ตรงกับตัวเลือก

ตรายางหมึกในตัว หรือตรายางสำเร็จรูป เป็นตรายางที่มีข้อความต่างๆบนแผ่นยางรูปสี่เหลี่ยมที่ทำจากยางคุณภาพดี ไม่ว่าจะเป็น คู่ฉบับ, จ่ายเงินแล้ว, จ่ายแล้ว, ด่วน, ด่วนที่สุด, ด่วนมาก, ต้นฉบับ, ตรวจแล้ว, ตรวจแล้วถูกต้อง, ยกเลิก, รับเงินแล้ว, รับแล้ว, รับรองสำเนาถูกต้อง, ลับ, ลับเฉพาะ, ลับที่สุด, ลับมาก, ส่งแล้ว, สำเนา, สำเนาคู่ฉบับ, สำเนาถูกต้อง, อนุมัติ, A/C PAYEE ONLY, CANCELLED, CERTIFIED TRUE COPY, CONFIDENTIAL, PAID, RECEIVED, REJECTED, URGENT และอื่นๆตรายางสำเร็จรูปนี้มาพร้อมหมึกทั้งหมึกสีน้ำเงินและน้ำหมึกสีแดง ใช้สำหรับประทับข้อความลงบนงานหรือเอกสาร ใช้ในการรับรองเอกสารที่ผ่านการพิจารณาแล้ว และการอนุมัติเอกสารสำคัญต่างๆ ซึ่งตรายางหมึกในตัว จะมีวัตถุการใช้งานคล้ายคลึงกับตรายางวันที่ ทำให้ผู้ใช้งานส่วนใหญ่มีทั้งองค์กร หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหาร ผู้จัดการออฟฟิต และเจ้าของธุรกิจทั้งขนาดเล็ก กลาง ใหญ่
ตรายางหมึกในตัวที่ดีนั้น ควรมีวัสดุที่แข็งแรง คงทน ทนทานต่อการใช้งาน, ด้ามจับ กระชับ จับถนัดมือ ไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไป และตัวปั๊มทำจากเส้นยาง เกรดดี ไม่สึกหรอได้ง่าย อีกทั้งมีลายเส้นคมชัด สามารถอ่านได้ชัดเจน นอกจากนั้นน้ำหมึกภายในตรายางนั้น จะต้องสามารถแห้งเร็วขณะใช้งาน และสามารถกันน้ำได้

SEND OTP